Nano-tech

Producent wody demineralizowanej

i koloidów metali szlachetnych

Certyfikat ISOPobierz Certyfikat ISO

Przewodnictwo

Przewodnictwo – jest wyrażane w mikrosiemensach na centymetr (μS/cm) i jest stosowane do mierzenia jakości wody surowej i wody oczyszczonej typu podstawowego.

Rezystywność jest odwrotnością przewodnictwa i jest wyrażana w megaomach · cm (MW · cm). Jest wygodniejsza do pomiaru jakości wody wysoko-oczyszczonej.

Rezystywność (MW · cm) 0,1 1,0 10,0 18,2
Przewodnictwo (μS/cm) 10,0 1,0 0,1 0,055

Wartości przewodnictwa mniejsze niż 2 μS/cm muszą być mierzone "w linii" ponieważ wysoko-czysta woda szybko absorbuje zanieczyszczenia z otoczenia, szczególnie dwutlenek węgla, co wiąże się ze wzrostem przewodnictwa.

Przewodnictwo i rezystywność są zależne od temperatury. W 25°C całkowicie czysta woda ma rezystywność 18,2 MW · cm (przewodnictwo 0,055 μS/cm), z powodu obecności jonów wodorowych i wodorotlenowych.

Wzrost temperatury wody wywołuje wyższe przewodnictwo i niższą rezystywność. Nie powinno być to jednak traktowane jako pogarszanie się jakości wody uzdatnionej. Jeśli temperatura wzrośnie o 1°C, przewodnictwo wody wodociągowej wzrośnie o około 2%, ale dla wody ultra-czystej wzrost ten wyniesie około 6%. Normalnie w praktyce stosuje się korektę wszystkich wartości przewodnictwa i rezystywności do 25°C. Jest to wykonywane automatycznie przez współczesne mierniki przewodnictwa - jako istotne dla dokładności pomiaru.

Woda demineralizowana, ultraczysta – Producent NANO-TECH Najwyższa jakość wody destylowanej, z bezpośrednią dostawą do Klienta.