Nano-tech

Producent wody demineralizowanej

i koloidów metali szlachetnych

Certyfikat ISOPobierz Certyfikat ISO

O wodzie, warto wiedzieć...

Woda demineralizowana (dejonizowana) – woda pozbawiona obcych jonów przez wymianę ich na jony wodorowe i wodorotlenkowe pochodzące z wymieniacza jonowego lub przez wielokrotną destylację.

Woda destylowana to woda pozbawiona metodą destylacji soli oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Zawiera rozpuszczone gazy np. azot, tlen, dwutlenek węgla oraz zanieczyszczenia lotnymi substancjami organicznymi. Stosowana w analizie chemicznej, jako rozcieńczalnik elektrolitu w akumulatorach, oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka czystość roztworu.

Woda podwójnie destylowana to woda poddana dwukrotnej destylacji.

Po pierwszej destylacji wodę poddaje się uzdatnianiu inną metodą np. utlenianiu nadmanganianem potasu związków chemicznych. Proces pozwala na usunięcie zanieczyszczeń nieusuwanych przez destylację np. pozostałości lotnych związków organicznych.

Demineralizacja

Jest szeroko stosowana do uzyskiwania wody oczyszczonej w laboratoriach "na żądanie". Demineralizacja działa poprzez wymianę jonów wodorowych na zanieczyszczenia kationowe, oraz jonów hydroksylowych na zanieczyszczenia anionowe wody zasilającej. Złoża żywicy jonowymiennej składają się z małych sferycznych ziarenek, przez które przechodzi woda zasilająca. Po pewnym okresie czasu, kationy i aniony zastąpią wszystkie aktywne miejsca wodorowe i hydroksylowe w żywicy, i wkład będzie wymagał wymiany lub regeneracji. Demineralizacja posiada wiele zalet względem destylacji w produkcji wody oczyszczonej. Po pierwsze, jest procesem "na żądanie" - woda jest dostępna wtedy, gdy jest potrzebna. Po drugie, przy użyciu żywicy o wysokim stopniu czystości, praktycznie całość związków jonowych zostanie usunięta z wody, dając maksymalną rezystywność 18,2 MΩ · cm (w 25°C).

Woda demineralizowana, ultraczysta – Producent NANO-TECH Najwyższa jakość wody destylowanej, z bezpośrednią dostawą do Klienta.